back

GIỚI THIỆU HỆ THỐNG ĐỘ THÂN THIỆN NPC & PHONG CÁCH GIAO DIỆN THIÊN NỮ 2

Quý Thiếu hiệp thân mến,

Cốt Truyện Mới thì NPC dẫn truyện cũng mới, giao diện Gameplay cũng mới !!!

Tiểu Thiện xin giới thiệu đến Thiếu hiệp Hệ thống "Độ Thân Thiện NPC" & Hệ thống Giao Diện 3D phong cách mới sẽ được cập nhật trong Big Update Thiện Nữ 2 - Next Generation.

Hệ Thống Độ Thân Thiện NPC

  • Thiếu hiệp chọn vào Avartar nhân vật của mình --> Chọn Thành Tựu --> Thân Thiện

  • Tại đây Thiếu hiệp có thể tìm hiểu về Bộ 3 NPC quyền lực sẽ giúp Thiếu hiệp viết tiếp câu truyện của mình tại Thiện Nữ 2

  • Thiếu hiệp có thể chọn 1 nhân vật NPC mà mình yêu thích để trải nghiệm thanh đa nhiệm "bên trái" màn hình như : Xem dữ liệu, Voice, Tặng Quà...

Cập Nhật Hệ Thống 3D - Giao Diện Mới

  • Hệ Thống Điểm Cống Hiến Sư Môn

Gặp NPC Thiên Công Các Thẻ Cống Hiến

Vào Tiệm Điểm Sư Môn

  • Hiệu Ứng Động Bộ Cường Hóa 20

Bộ Thăng Long Ngự Thể - Hiệu ứng động

Bộ Phượng Minh Cửu Tiêu - Hiệu ứng động

  • Giao Diện Thành Tựu

  • Ui Thế Hệ Mới

Chúc quý Thiếu hiệp sẽ có những phút giây trải nghiệm thật thú vị cùng Thiện Nữ 2 Mobile.

Tiểu Thiện kính báo,

???
rating