back

Tính Năng Linh Thú Đồng Hành

Quý Thiếu hiệp thân mến,

Tiểu Thiện xin giới thiệu tính năng Linh Thú Đồng Hành, cũng là chủ đề cho Phiên bản mới “KẾT BẠN CÙNG LINH THÚ ĐỒNG HÀNH” được update vào ngày 06/08/2020. Chi tiết của tính năng như sau:

Giới Thiệu

 • Trong hệ thống nuôi dưỡng, Quý Thiếu hiệp đang là cha mẹ có thể tạo kỹ năng đồng hành cho linh thú của mình, kỹ năng đồng hành đều là kỹ năng bị động.
 • Sau khi kết bạn với linh thú, linh thú không thể xuất chiến và hóa linh. Kỹ năng đồng hành chỉ ảnh hưởng đến bản thân người chơi.
 • Kỹ năng đồng hành chia thành kỹ năng thường và kỹ năng hệ phái, độc lập với nhau. Các kỹ năng đều có thể thăng cấp, tối đa 30 cấp.
 • Thêm 2 đạo cụ mới, khi thăng cấp kỹ năng đồng hành cần tiêu hao đạo cụ mới. Cửa hàng bán sách kỹ năng đồng hành, cũng sẽ đổ vào tính năng, sách kỹ năng không khóa có thể giao dịch ở chợ.
 • Sau khi Thiếu hiệp chuyển phái, có thể bị mất phí để chuyển kỹ năng đồng hành hệ phái của linh thú đang xuất chiến thành kỹ năng hệ phái có thể dùng được

Điều Kiện

 • Khi Thiếu hiệp nuôi dưỡng Bảo Bảo lên cấp 31 thì sẽ nhận được 1 ô Linh Thú để Kết Bạn

Hướng Dẫn Linh Thú Kết Bạn

Tiểu Thiện xin hướng dẫn các Thiếu Hiệp chi tiết tính năng Linh Thú Kết Bạn như sau:

Bảo Bảo của Thiếu hiệp phải đạt cấp 31 trở lên

 • Thiếu hiệp Mở giao diện tab "Linh Thú" → chọn bất kỳ Linh Thú nào Thiếu hiệp muốn Kết Bạn → chọn "Điều chỉnh xuất chiến" → chọn "Kết Bạn"

 • Đồng hành: Trói buộc của con cái và linh thú

  • Sau khi kết bạn đồng hành thành công, thuộc tính đồng hành sẽ không thay đổi. Nghĩa là dù lúc này thuộc tính của linh thú có thay đổi thì thuộc tính đồng hành cũng không thay đổi.

  • Khi Thiếu hiệp hủy đồng hành và đồng hành lại, thì thuộc tính mới sẽ dựa theo của thuộc tính linh thú để tạo mới trị số đồng hành.

 • Lưu ý:
  • Nếu một cặp vợ chồng chỉ có một đứa con, thì Thiếu hiệp là người sinh ra con sẽ được thụ hưởng tính năng Kết Bạn Linh Thú
  • Nếu một cặp vợ chồng sinh 2 con mới có thể đều có kỹ năng đồng hành.

Hướng Dẫn Học Kỹ Năng

 • Khi linh thú lên đến cấp 50, mới có thể mở giao diện học kỹ năng. Nhấp vào nút “Học kỹ năng mới” để mở.
 • Với một Linh Thú, tối đa có thể nhận 5 Kỹ năng thường và 3 kỹ năng hệ phái
 • 5 ô đầu Kỹ năng thường và 3 ô sau là kỹ năng hệ phái
  • 3 kỹ năng Hệ Phái có tổng cộng 11 kỹ năng riêng biệt cho từng môn phái và 11 kỹ năng khắc chế của 11 môn phái

Hướng Dẫn Thăng Cấp Kỹ Năng

Sau khi học thành công Kỹ Năng Linh Thú, các Thiếu Hiệp có thể tiến hành Thăng Cấp Kỹ Năng

 • Tăng cấp kỹ năng Hệ Phái:
  • Sẽ hao tốn Ngân Phiếu/ Bạc + Exp để tăng cấp.
  • Khi kỹ năng đạt cấp 5 sẽ tốn kèm Diều Tử Yến (có thể mua tại tab Gia Viên trên cửa hàng Ngọc hoặc Chợ)
 • Tăng cấp kỹ năng Thường:
  • Sẽ hao tốn Ngân Phiếu/ Bạc + Exp để tăng cấp + Chuông Mạ Vàng
  • Khi kỹ năng đạt cấp 5 sẽ tốn kèm Diều Linh Chi (có thể mua tại tab Gia Viên trên cửa hàng Vàng hoặc Chợ)
 • Lưu Ý:
  • Khi Thiếu hiệp học Kỹ Năng mới có thể thay thế kỹ năng trước đó. Có thể khóa Kỹ năng đã học
  • Kỹ năng kết bạn có thể tăng tối đa đến cấp 30
  • Khi chuyển Kỹ năng bổn hệ sẽ bị vô hiệu hóa, có thể tại NPC Phan Thì Môn (Kim Lăng 39,117) chọn "Dịch Vụ Chuyển Phái" để kế thừa lại cấp Kỹ năng kết bạn tương đương

Danh Sách Kỹ Năng Đồng Hành

Hãy tham khảo xem những Kỹ năng Đồng Hành giúp ích gì cho Chủ Nhân nhé!

 • Đồng Hành Thường
Hình Ảnh Kỹ Năng Hiệu Quả
Bích Huyết Tăng sinh lực tối đa
Cam Tuyền Tăng giới hạn nội lực
Đam Đang Tăng đỡ đòn và giảm sát thương đỡ đòn
Phá Trúc Phá Thuẫn và bỏ qua giảm sát thương đỡ đòn
Kim Qua Tăng vật công
Tích Lịch Tăng pháp công
Đương Quan Tăng vật phòng
Ngự Quyết Tăng pháp phòng
Tự Lực Tăng chính xác vật lý
Hối Linh Tăng chính xác pháp thuật
Lăng Ba Tăng né vật công
Sao Băng Tăng né pháp công
Chưởng Hỏa Bỏ qua kháng Hỏa
Chưởng Băng Bỏ qua kháng Băng
Chưởng Độc Bỏ qua kháng Độc
Chưởng Quang Tăng bỏ qua kháng Quang
Chưởng Điện Tăng bỏ qua kháng Điện
Chưởng Phong Tăng bỏ qua kháng Phong
Chưởng Thủy Tăng bỏ qua kháng Thủy
An Lan Tăng kháng Thủy, kháng Băng, kháng Phong
An Lôi Tăng kháng Điện, kháng Huyễn, kháng Quang
An Thiền Tăng kháng Hỏa, kháng Độc
Phệ Hồn Tăng gây Choáng
Hoặc Chí Tăng gây Hỗn Loạn
Hết Cách Tăng trầm mặc
Bó Tay Tăng Định Thân, Trói Buộc, Hôn Mê
Bình Tĩnh Tăng kháng Choáng, kháng Hỏa Hồ Ly
Chắc Chắn Tăng kháng Hỗn Loạn
Dứt Khoát Tăng kháng Trầm Mặc và kháng Hóa Đá
Tam Thanh Tăng định thân, kháng trói buộc, kháng ngủ mê
 • Đồng Hành Hệ Phái

Bao gồm 22 Kỹ năng, hiệu quả như sau:

Kỹ Năng Hệ Phái Bổ Trợ: Chỉ có chính Hệ Phái đó học và sử dụng Kỹ năng thì mới tăng hiệu quả

Hệ Phái Hiệu Quả
Xạ Thủ
Giáp Sĩ
Đao Khách
Hiệp Khách
Phương SĨ
Y Sư
Mị Giả
Dị Nhân
Yển Sư
Họa Hồn
Ảnh Linh

Kỹ Năng Khắc Chế: Hệ Phái nào cũng có thể học, khắc chế hệ kỵ cho Chủ Nhân

Hệ Phái Hiệu Quả
Xạ Thủ
Giáp Sĩ
Đao Khách
Hiệp Khách
Phương SĨ
Y Sư
Mị Giả
Dị Nhân
Yển Sư
Họa Hồn
Ảnh Linh

Tiểu Thiện chúc các Thiếu Hiệp có thời gian trải nghiệm vui vẻ và thú vị với tính năng Linh Thú Đồng Hành trong phiên bản mới của Thiện Nữ 2 - VNG.

Tiểu Thiện kính báo,

???
rating