back

Bang Hội Vô Song - Công Bố Phần Thưởng Giải Đấu

Quý Thiếu hiệp thân mến,

Chính thức công bố phần thưởng dành cho giải đấu Bang Hội Vô Song. Thân mời tất cả quý thiếu hiệp cùng Tiểu Thiện điểm qua sơ lượt các phần thưởng vô cùng hấp dẫn từ giải đấu. Được biết rằng, đây là hệ thống phần thưởng đặc biệt lần đầu tiên được áp dụng trong giải đấu quy mô lớn tại Thiện Nữ 2.

Phần Thưởng Giải Đấu

  • Tiểu Thiện xin công bố các Giải Thưởng Tiền Mặt của Giải đấu Bang Hội Vô Song
BảngChiến Đội Vô Địch
Vô Địch 50.000.000 VNĐ
Á Quân 30.000.000 VNĐ
TOP 3 - 8 5.000.000 VNĐ
  • Phần Thưởng Ingame/Hiện Vật
Bang Hội Vô Địch
Phần Thưởng Đối Tượng Số Lượng
Cúp TOP 1 Bang Chủ 1
Áo Bang Hội Vô Song - TOP 1 20 Thành Viên 1/Người
Thú Cưỡi - Tranh Bá Tọa Kỵ (60 ngày) Cả Bang 1/Người
Hiệu ứng Pháp Bảo-Bích Ngọc Hồ Lô 10 Thành Viên 1/Người
Chìa Bảo Rương 10 Thành Viên 100/Người
Hồng Mông Nguyên Khí 10 Thành Viên 120/Người
Ngọc 10 Thành Viên 10.000/Người
Hồ Nữ Nguyên Thần 10 Thành Viên 1/Người

 

Bang Hội Á Quân
Phần Thưởng Đối Tượng Số Lượng
Cúp TOP 2 Bang Chủ 1
Áo Bang Hội Vô Song - TOP 2 20 Thành Viên 1/Người
Thú Cưỡi - Tranh Bá Tọa Kỵ (60 ngày) Cả Bang 1/Người
Hiệu Ứng Pháp Bảo-Trảm Tiên Đao 5 Thành Viên 1/Người
Túi Bạc 5 Thành Viên 175/Người
Chìa Bảo Rương 10 Thành Viên 60/Người
Hồng Mông Nguyên Khí 10 Thành Viên 80/Người
Ngọc 10 Thành Viên 8.000/Người
Hồ Nữ Nguyên Thần 10 Thành Viên 1/Người

 

Bang Hội TOP 3 - 8
Phần Thưởng Đối Tượng Số Lượng
Áo Bang Hội Vô Song - TOP 8 10 Thành Viên 1/Người
Chìa Bảo Rương 10 Thành Viên 20/Người
Hồng Mông Nguyên Khí 10 Thành Viên 20/Người
Ngọc 10 Thành Viên 2.000/Người

 

Bang Hội Đấu Vòng Loại Liên Server
Phần Thưởng Số Lượng
Chìa Bảo Rương 20
Vàng 10.000
Ngân Phiếu Lớn 10

 

Đăng Ký và trong TOP 3 Server
Phần Thưởng Số Lượng
Tịnh Bình 300
May Mắn Đơn 1
Vàng 500

 

Server có Bang Hội Quán Quân
Phần Thưởng Số Lượng
Vàng 500
Tịnh Bình 200
May Mắn Đơn 1
Bạch Hổ (7 ngày) 1

 

Server có Bang Hội Á Quân
Phần Thưởng Số Lượng
Vàng 300
Tịnh Bình 200
Bạch Hổ (7 ngày) 1

Thú Cưỡi - Tranh Bá Tọa Kỵ (60 ngày)

Hiệu Ứng Pháp Bảo - Bích Ngọc Hồ Lô

Hiệu Ứng Pháp Bảo - Trảm Tiên Đao

Hồng Mông Nguyên Khí

Chìa Bảo Rương

Như Ý Tú Cầu

Ngọc

Hồ Nữ Nguyên Thần - Vật Lý

Hồ Nữ Nguyên Thần - Pháp Thuật

Các thắc mắc liên quan tới giải đấu BANG HỘI VÔ SONG, các Thiếu hiệp vui lòng liên hệ theo các thông tin sau để được hỗ trợ tốt nhất.

Trang hỗ trợ: https://hotro.talktv.vn/

Số Hotline: 0938886619

Tiểu Thiện kính bút,

???
rating