back

Khuyến Mãi Quốc Tế Phụ Nữ

Hoạt động Khuyến Mãi 8/3 - Quốc Tế Phụ Nữ đang được diễn ra với các phần quà tặng thêm vô cùng hấp dẫn như: Trân phẩm Phù Dung Chu (30 Ngày), Nhất Chưởng Sơn Hà Đồ, Chìa Bảo Rương, Túi Bạc ...  Chi tiết hoạt động tặng phẩm bao gồm các thông tin sau: ...

THÔNG TIN SỰ KIỆN

Thời gian hoạt động: từ 00:00 ngày 08/03/2023 đến 23:59 ngày 10/03/2023

  • Trong thời gian diễn ra hoạt động: Thanh toán các Gói Nạp 400 Ngọc, 800 Ngọc, 2.000 Ngọc, 4.000 Ngọc sẽ nhận được thêm quà trân phẩm
  • Mỗi gói quà tặng, được nhận 1 lần.
  • Quà sẽ được gửi qua THƯ sau 1 ngày khi kết thúc hoạt động.
  • Hoạt động áp dụng cho toàn máy chủ.

Phần Thưởng:

Gói Nạp Phần Thưởng Số Lượng
400 Ngọc Thú Cưỡi - Phù Dung Chu (30 Ngày) 1
Vàng 2.000
800 Ngọc Ngân Phiếu Lớn 5
Cống Hiến Đơn 8
Độn Giáp Thiên Thư 2
Nhất Chưởng Sơn Hà Đồ 2
2.000 Ngọc Chìa Bảo Rương 6
Túi Bạc 10
Cống Hiến Đơn 18
Nhất Chưởng Sơn Hà Đồ 6
4.000 Ngọc Chìa Bảo Rương 15
Túi Bạc 25
Tử Băng 500
Tịnh Bình 800

Thú Cưỡi - Phù Dung Chu

Mong rằng Thiếu hiệp sẽ có những phút giây thật thư giãn tại Thiện Nữ 2 - VNG.

Tiểu Thiện kính bút,

???
rating