back

Ra Mắt Thời Trang Tháng 03

Quý Thiếu hiệp thân mến,

Thời TrangThú Cưỡi Mới của Tháng 3 đã được chuẩn bị sẵn sàng để trải nghiệm. Hãy cùng Thiện Nữ 2 điểm qua một số các Thời TrangThú Cưỡi mới. Chi tiết các hoạt động bao gồm:

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

[Mới] Thời Trang Mới

 • Thời gian hoạt động: 00:00 ngày 02/03/2023
 • Hình thức: Mở bán tại cửa hàng Linh Bảo
 • Cấp yêu cầu: Cấp 15
 • Thời Trang: Thanh Thu Biến - Đường Vân, Thanh Thu Biến - Sương Nguyệt, Thanh Thu Biến - Thu Thủy, Tiếu Xuân Phong
 • Nội dung:
  • Mở bán thời trang mới tại cửa hàng Linh Bảo.
Thanh Thu Biến - Đường Vân - Trước
Thanh Thu Biến - Đường Vân - Toàn Thân
Thanh Thu Biến - Sương Nguyệt - Trước
Thanh Thu Biến - Sương Nguyệt - Toàn Thân
Thanh Thu Biến - Thu Thủy - Trước
Thanh Thu Biến - Thu Thủy - Toàn Thân
Tiếu Xuân Phong - Trước
Tiếu Xuân Phong - Toàn Thân

[Mới] Thú Cưỡi Mới

 • Thời gian hoạt động: 00:00 ngày 020/03/2023
 • Hình thức: Mở bán tại cửa hàng Linh Bảo
 • Cấp yêu cầu: Cấp 15
 • Thú Cưỡi Dao Hoa Điêu, Phương Phi Tận, Mộng Trung Điệp, Đăng Hoa Kết, Sáo Vận Lưu Quang
 • Nội dung:
  • Mở bán thú cưỡi mới tại cửa hàng Linh Bảo.
Dao Hoa Điêu
Phương Phi Tận
Mộng Trung Điệp
Đăng Hoa Kết
Sáo Vận Lưu Quang

Chúc quý thiếu hiệp sẽ có thật nhiều hình ảnh đẹp tại Thiện Nữ 2 thông qua những thời trang và thú cưỡi mới được ra mắt trong kỳ này.

Đội Ngũ Vận Hành Thiện Nữ 2 kính báo,

???
rating