back

Thông Báo Chính Thức Đóng Trang Hỗ Trợ Chuyển Đổi Tài Khoản Zalo Sang ZingID

Quý Thiếu hiệp thân mến,
Trang hỗ trợ chuyển đổi tài khoản Zalo sang ZingID đã chính thức đóng từ ngày 01/08/2022. Sau thời gian này, Thiếu hiệp sẽ không thể thực hiện khai báo chuyển đổi!

THÔNG TIN CHI TIẾT

  • Thời gian đóng trang chuyển đổi: 01.08.2022
  • Nội dung thông báo:
    • Như đã thông báo từ trước, Thiện Nữ 2 - VNG đã ngừng hỗ trợ đăng nhập game thông qua cổng Zalo. Thời hạn chuyển đổi tài khoản đăng nhập đã hết, trang hỗ trợ chuyển đổi tài khoản từ Zalo sang ZingID cũng đã chính thức đóng từ 01.08.2022.
    • Thiếu hiệp lưu ý giúp Tiểu Thiện, sau khi đóng trang chuyển đổi, Thiếu hiệp sẽ không thể thực hiện khai báo chuyển đổi.
    • Mọi thắc mắc Thiếu hiệp vui lòng liên hệ với đội ngũ CSKH của Thiện Nữ 2 - VNG để được hỗ trợ giải đáp nhé!
Tiểu Thiện kính báo,
???
rating