back

X2 Gói Ngọc Đầu Tiên

Quý Thiếu hiệp thân mến,

Ưu đãi đặc biệt, tặng thêm 100% Gói Ngọc đã được mở. Trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, quý thiếu hiệp sẽ nhận được thêm 100% Gói Ngọc Đầu Tiên trong thời gian diễn ra. Chi tiết hoạt động bao gồm các thông tin sau:

Thời gian:

  • Bắt đầu: 00:00 - 01/06/2023
  • Kết thúc: 23:59 - 07/06/2023
  • Lưu ý: Hoạt động lần này áp dụng cho các máy chủ từ S1 đến S87 - Bạch Hồ
  • Ngày phát thưởng: Sau ngày nạp 1 ngày.

Nội Dung:

  • Trong thời gian diễn ra hoạt động, người chơi sẽ nhận được đặc quyền X2 một Gói Ngọc cao nhất trong thời gian khuyến mãi (chỉ duy nhất 1 lần trong suốt thời gian diễn ra hoạt động). 
  • Hoạt động CÓ áp dụng cho Gói Thẻ Tháng.
  • Tất cả các giao dịch không nằm trong thời gian sự kiện đều không hợp lệ.
GÓI NẠP NGỌC NHẬN TỪ GÓI NẠP NGỌC KHUYẾN MÃI NGỌC NHẬN THÊM TỔNG NGỌC NHẬN
Thẻ Tháng 300 300 0 600
20.000 VND 80 80 0 160
50.000 VND 200 200 0 400
100.000 VND 400 400 38 838
200.000 VND 800 800 98 1698
500.000 VND 2000 2000 298 4298
1.000.000 VND 4000 4000 698 8698
2.000.000 VND 8000 8000 1588 17588
5.000.000 VND 20000 20000 4000 44000
10.000.000 VND 40000 40000 8000 88000

Lưu Ý: Phần thưởng sẽ được gửi trực tiếp vào THƯ vào ngày hôm sau khi nạp thành công. 

Mong rằng, Thiện Nữ 2 - VNG sẽ là nơi giúp Quý Thiếu hiệp có những giây phút thật thư giãn khi tham gia trải nghiệm.

Tiểu Thiện trân trọng Cảm Ơn và Kính Báo,

???
rating